Хидраулична ауто пењаћа оплата

  • Хидраулична ауто пењаћа оплата

    Хидраулична ауто пењаћа оплата

    Хидраулички аутопењајући систем оплате (АЦС) је систем самопењајуће оплате причвршћене на зид, који се напаја сопственим хидрауличним системом за подизање.Систем оплате (АЦС) укључује хидраулични цилиндар, горњи и доњи комутатор, који може да пребаци снагу подизања на главном носачу или пењачкој шини.